Ağdaş rayon Qolqatı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qolqatı kəndi

Ağdaş rayon Ərəbocaq kənd Z.Maqsudov adına tam orta məktəb

Ünvan: Ərəbocaq kəndi

Ağdaş rayon Yuxarı Nemətabad kənd İ.Həsənov adına tam orta məktəb

Ünvan: Yuxarı Nemətabad kəndi

Ağdaş rayon Orta Ləki M.Nəbiyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Orta Ləki kəndi

Ağdaş rayon Yenicə kənd R.Allahyarov adına tam orta məktəb

Ünvan: Yenicə kəndi

Ağdaş rayon Cardam kənd O.Hümmətov adına tam orta məktəb

Ünvan: Cardam kəndi

Ağdaş rayonu Qoşaqovaq kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qoşaqovaq kəndi

Ağdaş rayonu Pirkəkə kənd T.Əhmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Pirkəkə kəndi

Ağdaş rayonu Abad kənd F.Zinharov adına tam orta məktəb

Ünvan: Abad kəndi

Ağdaş rayonu Güvəkənd kənd Y.İsmayılov adına tam orta məktəb

Ünvan: Güvəkənd kəndi

Ağdaş rayonu Şəmsabad kənd M.Əfəndizadə adına tam orta məktəb

Ünvan: Şəmsabad kəndi

Ağdaş rayon Aşağı Ləki kənd H.Mustafayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Aşağı Ləki kəndi

Ağdaş rayonu Aralbir kənd T.Rüstəmov adına tam orta məktəb

Ünvan: Aralbir kəndi

Ağdaş rayonu Qəribli kənd N.Babayev tam orta məktəb

Ünvan: Qəribli kəndi

Ağdaş rayonu Dəhnəxəlil kənd R.Məmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Dəhnəxəlil kəndi